ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (28 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสำรวจข้อมูล (22 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (22 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล (16 มกราคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (27 ธันวาคม 2560)
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ (22 ธันวาคม 2560)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา (13 ธันวาคม 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ (2 พฤษภาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ (28 เมษายน 2559)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ 1 อัตรา (11 เมษายน 2559)
ประกาศจังหวัดลำพูน ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (14 พฤศจิกายน 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (3 พฤศจิกายน 2557)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 (20 ตุลาคม 2557)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (27 พฤษภาคม 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพนักงานสำรวจข้อมูล (สอบข้อเขียน) (19 พฤษภาคม 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (14 พฤษภาคม 2557)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2557 (29 เมษายน 2557)
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกบุคคล ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (30 มกราคม 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (ภาคข้อเขียน) (23 มกราคม 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (7 มกราคม 2557)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5352 5755 0  5352 5756/ โทรสาร 0 5352 25754 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th