ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาววิชาดา จุ่นบุญ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน
นายทศพร ชาลีกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559
นายธีรธร แช่มสนิท
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ. 2558
นายวิษณุ เทียนสว่าง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2554
นายสุภัทรา พร้อมลักษณ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2550
นายเกษม สุขแสนไกรศร
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2547

หน้า : [1]
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5352 5755 0  5352 5756/ โทรสาร 0 5352 25754 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th