ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ประกวดราคาสอบราคา
ประกวดราคาสอบราคา
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลต้นไม้ สนามหญ้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

หน้า : [1]
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5352 5755 0  5352 5756/ โทรสาร 0 5352 25754 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th