ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2562 (8 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน"ประจำปี 2562 (30 ตุลาคม 2562)
นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน (29 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและบริเวณโดยรอบ (22 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
กิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อถ่ายทอดนโยบายของอธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด (7 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 9/2562 (2 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน (30 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมงานมุทิตาจิต “หละปูน ฮ้อยความฮัก ถักทอใจ๋ สานสายใยมุทิตา”ณ ศูนย์ประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ ลำพูน (26 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่องการมอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (25 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ภาคพรรษา (2 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562 (28 สิงหาคม 2562)
นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ลงตรวจพื้นที่โครงการสำคัญ (27 สิงหาคม 2562)
นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งานภารกิจประจำ (26 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (14 สิงหาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5352 5755 0  5352 5756/ โทรสาร 0 5352 25754 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th