ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ภาพข่าว
ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ (12 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2562 (8 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน"ประจำปี 2562 (30 ตุลาคม 2562)
นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน (29 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและบริเวณโดยรอบ (22 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อถ่ายทอดนโยบายของอธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้ว่าราชการจังหวัด (7 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 9/2562 (2 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน (30 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมงานมุทิตาจิต “หละปูน ฮ้อยความฮัก ถักทอใจ๋ สานสายใยมุทิตา”ณ ศูนย์ประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ ลำพูน (26 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ภาคพรรษา (2 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2562 (28 สิงหาคม 2562)
นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ลงตรวจพื้นที่โครงการสำคัญ (27 สิงหาคม 2562)
นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งานภารกิจประจำ (26 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” (15 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์งานภารกิจประจำ งานภาคบังคับ และอื่นๆ (8 สิงหาคม 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน 5/9 ถนนเจริญตา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5352 5755 0  5352 5756/ โทรสาร 0 5352 25754 Hot line : 27963 / IP Phone : 1615213-4 E-mail : rtlpn@treasury.go.th