ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
นาย มนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
montree_bo@hotmail.com

ภาพข่าว

 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

เงื่อนไขเสนอการลงทุนในพื้นที่เขตเรษฐกิจพิเศษ ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (แนบท้ายประกาศกรมธนารักษ์)

คู่มือการลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

สิทธิประโยชน์การลดอัตราภาษีเงินได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร กรมสรรพากร

(วีดีโอประชาสัมพันธ์) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

(VDO Present) Special Economic Zone

"โครงสร้างพื้นฐาน" เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

สิทธิประโยชน์การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากร กรมศุลกากร

ภาพแปลงสภาพจริง มุมมอง 360 องศา

สิทธิประโยชน์การลงทุนและกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
14 สิงหาคม 2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

9 สิงหาคม 2561 การดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ "อาคาร 100 ปี ตึกเหลืองมุกดาลัย”

7 สิงหาคม 2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

31 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

31 กรกฎาคม 2561 "กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร 0 4261 1490  โทรสาร 0 4263 2090 E-mail: rtmdh@treasury.go.th