ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
นาย มนัส ใจสอาด
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

ภาพข่าว

 

6 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ

6 ธันวาคม 2561 วันนี้ 6 ธันวาคม 2561 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมนายสุวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ นายช่างสำรวจอาวุโส ร่วมรับมอบบริจาคที่ดิน รายโรงเรียนบ้านตากแดด จำนวน 2 แปลง อำเภอสามพราน

27 พฤศจิกายน 2561 วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2561 นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ราชพัสดุ แปลงนฐ.13 ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

20 พฤศจิกายน 2561 วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยพร สมวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี้ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เข้าร่วมการรับใบประกาศนียบัตรโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 (ส่วนที่2) ของจังหวัดนครปฐม

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
7 ธันวาคม 2561 ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ระบบบับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

6 ธันวาคม 2561 วันนี้ 6 ธันวาคม 2561 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมนายสุวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ นายช่างสำรวจอาวุโส ร่วมรับมอบบริจาคที่ดิน รายโรงเรียนบ้านตากแดด จำนวน 2 แปลง อำเภอสามพราน

8 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์ เส้นทางสำหรับเดินทางเข้าร่วมทอดกฐินกรมธนารักษ์ ณ วัดเดชานุสรณ์

12 กันยายน 2561 ประชาสัมพันธ์ "พระราชบัญญัติกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560"

31 กรกฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ๗๐/๑ ถนนสนามจันทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐  ๓๔๒๕  ๐๙๔๓ โทรสาร ๐  ๓๔๒๗  ๐๓๔๒  IP Phone : ๑๖๑๘๑๓ , ๑๖๑๘๑๔ Email: rtnpt@treasury.go.th