ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐมหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
นาย มนัส ใจสอาด
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

ภาพข่าว

 

13 พฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม

13 พฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 4-6 พ.ค. 62 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ร่วมกิจกรรมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณองค์พรปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

18 เมษายน 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ณ วัดไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

18 เมษายน 2562 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม จัดกิจกรรม สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
2 เมษายน 2562 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปังบประมาณ พ.ศ.2562 งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม จำนวน 2 หลัง

29 มีนาคม 2562 เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2562 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

29 มีนาคม 2562 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มีนาคม 2562 วันนี้ 19 มีนาคม 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มคัสเตอร์พื้นที่ 4 เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ และงานภารกิจประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.256

19 มีนาคม 2562 วันนี้ 19 มีนาคม 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มคัสเตอร์พื้นที่ 4 เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ และงานภารกิจประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.256

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ๗๐/๑ ถนนสนามจันทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐  ๓๔๒๕  ๐๙๔๓ โทรสาร ๐  ๓๔๒๗  ๐๓๔๒  IP Phone : ๑๖๑๘๑๓ , ๑๖๑๘๑๔ Email: rtnpt@treasury.go.th