ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


 เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เกี่ยวกับสำนักงาน
   เกี่ยวกับจังหวัด
   ภารกิจ / พันธกิจ
   วิสัยทัศน์
   โครงสร้าง
   แผนงาน/โครงการ
   กฏหมายและระเบียบ
 เมนูที่น่าสนใจ
   ยุทธศาสตร์
   งานด้านที่ราชพัสดุ
   แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี
   มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
 บริการข้อมูล / ความรู้
   ด้านที่ราชพัสดุ
   ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
   ด้านเหรียญกษาปณ์
   ความรู้ทั่วไป
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   งานด้านทั่วไป

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7364 2705  โทรสาร. 0 7364 2715 อีเมล์ : rtntw@treasury.go.th ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส 0 7364 2705