ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
นาย สมชาย จิรัตติกานนท์
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
Somchayji@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

3 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย จิรัตติกานนท์ ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2561

3 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย จิรัตติกานนท์ ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในเขตพื้นที่ทหารลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชน บ้านภูพานทอง จ.หนองบัวลำภู

19 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสมชาย จิรัตติกานนท์ เข้าร่วมสภากาแฟ ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

1 มิถุนายน 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวข่าวรับสมัครงาน 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒  
เลขที่ ๗๒  ถนนหนองบัวลำภู - เลย  ตำบลลำภู  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๙๐๐๐   
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๔๔ 
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๔๕
Email:rtnbl@treasury.go.th