ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13  
นาย สมชาย จิรัตติกานนท์
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
Somchayji@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

15 มกราคม 2562 นายสมชาย จิรัตติกานนท์ ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกับนายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล นายช่างโยธาอาวุโส ตรวจรับมอบอาคาร ค.ส.ล.3ชั้น จำนวน 9 คูหา

11 มกราคม 2562 นายพูลศักดิ์ จงเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2562

28 ธันวาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุผ่านระบบ E-PAYMENT

28 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายธานิต ประยูร ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโสพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ออกตรวจติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมจุดตรวจ

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวข่าวรับสมัครงาน 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒  
เลขที่ ๗๒  ถนนหนองบัวลำภู - เลย  ตำบลลำภู  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๙๐๐๐   
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๔๔ 
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๔๕
Email:rtnbl@treasury.go.th