ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภูหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  
นาย สมชาย จิรัตติกานนท์
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
Somchayji@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

11 กันยายน 2561 นายสมชาย จิรัตติกานนท์ ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพื้นที่การบุกรุกในเขตพื้นที่ทหาร

14 สิงหาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

9 สิงหาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ (นายลือชา นิสัยกล้า) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

2 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561นายสมชาย จิรัตติกานนท์ ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวข่าวรับสมัครงาน 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒  
เลขที่ ๗๒  ถนนหนองบัวลำภู - เลย  ตำบลลำภู  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  ๓๙๐๐๐   
โทรศัพท์  ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๔๔ 
โทรสาร ๐ ๔๒๓๑ ๖๗๔๕
Email:rtnbl@treasury.go.th