ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


 เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เกี่ยวกับสำนักงาน
   เกี่ยวกับจังหวัด
   ภารกิจ / พันธกิจ
   วิสัยทัศน์
   โครงสร้าง
   แผนงาน/โครงการ
   กฏหมายและระเบียบ
 เมนูที่น่าสนใจ
   ยุทธศาสตร์
   งานด้านที่ราชพัสดุ
   แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี
   มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
 บริการข้อมูล / ความรู้
   ด้านที่ราชพัสดุ
   ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
   ด้านเหรียญกษาปณ์
   ความรู้ทั่วไป
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   งานด้านทั่วไป
ค้นหาขั้นสูง
โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880