ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5  
นาย ทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
tithiphongpu@hotmail.co.th

ภาพข่าว

 

23 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมตักบาตรและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ้านพักสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร

16 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการสภากาแฟชาละวัน ณ.พิพิธภัณฑ์บ้านหลวงประเทืองคดี ตลาดย่านวังกรด ตำบลบ้านบุ่ง เมืองพิจิตร

11 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่รายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล แปลงหมายเลขทะเบียนที่พจ.70

10 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรม ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนองณ.อ่างเก็บน้ำทุ่งคลองคัน ตำบลดงเจริญอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
23 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมตักบาตรและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ้านพักสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร

16 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการสภากาแฟชาละวัน ณ.พิพิธภัณฑ์บ้านหลวงประเทืองคดี ตลาดย่านวังกรด ตำบลบ้านบุ่ง เมืองพิจิตร

11 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่รายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล แปลงหมายเลขทะเบียนที่พจ.70

10 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรม ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนองณ.อ่างเก็บน้ำทุ่งคลองคัน ตำบลดงเจริญอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร

3 พฤษภาคม 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1ฯ

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880