ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5  
นาย ทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
tithiphongpu@hotmail.co.th

ภาพข่าว

 

8 สิงหาคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานประชุมหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดตลาดนัดในบริเวณศาลากลางจังหวัด

8 สิงหาคม 2561 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

8 สิงหาคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีวันรพี ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร(พิจิตรสเตเดี้ยม) อำเภอเมืองพิจิตร

8 สิงหาคม 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่7/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
8 สิงหาคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานประชุมหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดตลาดนัดในบริเวณศาลากลางจังหวัด

8 สิงหาคม 2561 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9

8 สิงหาคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีวันรพี ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร(พิจิตรสเตเดี้ยม) อำเภอเมืองพิจิตร

8 สิงหาคม 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่7/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2 สิงหาคม 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 สำนักงานรักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880