ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5  
นาย ทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
tithiphongpu@hotmail.co.th

ภาพข่าว

 

9 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ลงพื้นที่แปลงสวนป่าธนารักษ์(พจ.13)บริเวณปลูกสร้างสำนักงานธนารักษ์ฯการก่อสร้างเขื่อนและถนนข้ามคลองเลียบทางรถไฟ

24 มกราคม 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลาประมาณ10.00น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรประชุมโครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมธนารักษ์(PMQA)

24 มกราคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลาประมาณ10.00น นายอรัญ กาญจนทอง นายช่างสำรวจอาวุโสออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อำเภอสามง่ามเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ราชพัสดุ

9 มกราคม 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่3/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
9 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ลงพื้นที่แปลงสวนป่าธนารักษ์(พจ.13)บริเวณปลูกสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรฯการก่อสร้างเขื่อนถนนข้ามคลอง

24 มกราคม 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลาประมาณ10.00น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรประชุมโครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมธนารักษ์(PMQA)

24 มกราคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลาประมาณ10.00น นายอรัญ กาญจนทอง นายช่างสำรวจอาวุโสออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อำเภอสามง่ามเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ราชพัสดุ

9 มกราคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลาประมาณ10.00น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อำเภอบางมูลนากเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยฯ

9 มกราคม 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่3/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880