ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรหรือไม่


    1     2     3     4     5  
นาย ทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
tithiphongpu@hotmail.co.th

ภาพข่าว

 

6 ธันวาคม 2560 เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

14 พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560

9 พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

8 พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560เวลาประมาณ 14.00น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารของกรมธนารักษ์

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
6 ธันวาคม 2560 เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

14 พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560

9 พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

8 พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560เวลาประมาณ 14.00น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารของกรมธนารักษ์

8 พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายธนะวัฒน์ รุโจประการ สถาปนิกชำนาญการ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์ร่วมกับนายอรัญ กาญจนทอง นายช่างสำรวจอาวุโส ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุแปลงพจ.537

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880