ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5  
นาย นิพนธ์ เลิศล้ำ
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
niponnavy@hotmail.co.th

ภาพข่าว

 

7 พฤศจิกายน 2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่

24 ตุลาคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 สำนักงานรักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ

19 ตุลาคม 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักงานรักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

18 ตุลาคม 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร จัดทำโครงการ ธนารักษ์ชวนทำดี พบผู้เช่า-ผู้ใช้ฯสร้างความเข้าใจอันดี

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
7 พฤศจิกายน 2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่

24 ตุลาคม 2561 เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 สำนักงานรักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

19 ตุลาคม 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักงานรักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

18 ตุลาคม 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร จัดทำโครงการ ธนารักษ์ชวนทำดี พบผู้เช่า-ผู้ใช้ฯสร้างความเข้าใจอันดี

9 ตุลาคม 2561 จัดกิจกรรม”ธนารักษ์สร้างสามัคคี วัดสระมณีสร้างสถานธรรม” ตามโครงการธนารักษ์ชวนทำดี ปีที่3ณ.วัดสระมณี อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880