ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5  
นาย นิพนธ์ เลิศล้ำ
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
niponnavy@hotmail.co.th

ภาพข่าว

 

13 ตุลาคม 2562 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

7 ตุลาคม 2562 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เป็นประธานในการจัดประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบายของอธิบดีกรมธนารักษ์ (นายยุทธนา หยิมการุณ) ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ

26 กันยายน 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันวิทยาลัยชุมชนและจังหวัดพิจิตร

23 กันยายน 2562 ในจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880