ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรหรือไม่


    1     2     3     4     5  
นาย ทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
tithiphongpu@hotmail.co.th

ภาพข่าว

 

18 ตุลาคม 2560 เมื่อวันพุธที่18ตุลาคม2560เวลาประมาณ11.00น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรเป็นเจ้าภาพร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่พระนวกะ วัดท่าหลวง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร

28 กันยายน 2560 เมื่อวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทยณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร

28 กันยายน 2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร

27 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร พร้อมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรม ขับเคลื่อนมาตรการกระทรวงการคลัง(MOF Policy)

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
18 ตุลาคม 2560 เมื่อวันพุธที่18ตุลาคม2560เวลาประมาณ11.00น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรเป็นเจ้าภาพร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่พระนวกะ วัดท่าหลวง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร

28 กันยายน 2560 เมื่อวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทยณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร

28 กันยายน 2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร

27 กันยายน 2560 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร พร้อมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรม ขับเคลื่อนมาตรการกระทรวงการคลัง(MOF Policy)

27 กันยายน 2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่10/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880