ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (15 ธันวาคม 2560)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประกาศผลการสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (31 มีนาคม 2559)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (28 มีนาคม 2559)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559 (21 มีนาคม 2559)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (8 มกราคม 2559)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (4 มกราคม 2559)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ระหว่างวันที่ 21-30 ธันวาคม 2558 (21 ธันวาคม 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เวลา 9.00 น. (17 มกราคม 2557)

หน้า : [1]
โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880