ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรจะดำเนินโครงการซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ) ในเขตอำเภอบางมูลนาก และอำเภอสามง่าม
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่5/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมรดน้ำและขอพรนายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
"กรมธนารักษ์เปิดมิติการประมูลใหม่ 14 สุดยอดที่ราชพัสดุ น่าจับจอง ต้องประมูล"
โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประกาศผลการสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2559
*** สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน ***
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ระหว่างวันที่ 21-30 ธ.ค. 2558

หน้า : [1]
โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880