ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่3/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (9 มกราคม 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลาประมาณ10.00น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อำเภอบางมูลนากเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยฯ (9 มกราคม 2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรจะดำเนินโครงการซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ) ในเขตอำเภอบางมูลนาก และอำเภอสามง่าม (20 ธันวาคม 2560)
เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (6 ธันวาคม 2560)
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 (14 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ (9 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560เวลาประมาณ 15.30น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่1/2560 เพื่อวางแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (8 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายธนะวัฒน์ รุโจประการ สถาปนิกชำนาญการ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์ร่วมกับนายอรัญ กาญจนทอง นายช่างสำรวจอาวุโส ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุแปลงพจ.537 (8 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560เวลาประมาณ 14.00น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารของกรมธนารักษ์ (8 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันพุธที่18ตุลาคม2560เวลาประมาณ11.00น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรเป็นเจ้าภาพร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่พระนวกะ วัดท่าหลวง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร (18 ตุลาคม 2560)
เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร (28 กันยายน 2560)
เมื่อวันพฤหัสที่ 28 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทยณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร (28 กันยายน 2560)
เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่10/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (27 กันยายน 2560)
เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร พร้อมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรม ขับเคลื่อนมาตรการกระทรวงการคลัง(MOF Policy) (27 กันยายน 2560)
เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 14.00 นสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ส่งมอบรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข.1884พิจิตร เพื่อใช้ในราชการและสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าแห (19 กันยายน 2560)
เมื่อวันพฤหัสที่ 7 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง พิชัยอำภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (13 กันยายน 2560)
เมื่อวันพฤหัสที่ 7 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ (cluster) กลุ่มที่ 18 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 (13 กันยายน 2560)
เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่9/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (12 กันยายน 2560)
เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมรับรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิจิตร(คบจ.) ดีเด่นณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (12 กันยายน 2560)
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่8/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (24 สิงหาคม 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880