ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ภาพข่าว
ภาพข่าว

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ10.00นนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ รองเลขานุการและรองโฆษกคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ฯ (17 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน โดยนายฐิติศักดิ์ ศรีทอง บรรยายสรุปภาพรวมการประเมินที่ดินรายแปลง (13 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชนและร่วมมอบทุนการศึกษาณ.โรงเรียนเทศบาลตะพานหิน 2 อ.ตะพานหิน พิจิตร (11 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมโครงการทอดผ้าป่าต้นไม้ ปลูกต้นรวงผึ้งและปลูกป่าสวนภาวณาณ.วัดบึงสีไฟภัทราราม ตำบล.ท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร (11 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร จัดโครงการ ธนารักษ์ชวนทำดี ยอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน 271 ราย โลหิตที่ได้รับบริจาค 118,050ml (11 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการสภากาแฟชาละวัน ณ CK Convention Hall เมืองพิจิตร (20 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันพุธ 20 มิถุนายน 2561นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ได้ลงพื้นที่ในเขตท้องที่อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร (20 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมในพิธีเปิดอาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (15 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ลงพื้นที่แปลงสวนป่าธนารักษ์(พจ.13)บริเวณปลูกสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรและบ้านพัก (14 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 9.30 นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามข้อราชการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดพิจิตร (14 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมกิจกรรมเปิดงาน ชาละวันแฟร์ ระหว่างวันที่ 9-18 มิถุนายน 2561บริเวณ วัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (14 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลาประมณ 8.30 น คณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพิจิตร มอบน้ำดื่มให้แก่สำนักงานจังหวัดพิจิตร โดยปลัดจังหวัดพิจิตรเป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ (8 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561เวลาประมาณ 10.00น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารของกรมธนารักษ์ (6 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่สังเกตุการณ์โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน หมู่ที่4 วัดโพธิ์งาม (6 มิถุนายน 2561)
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมตักบาตรและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ้านพักสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร (23 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการสภากาแฟชาละวัน ณ.พิพิธภัณฑ์บ้านหลวงประเทืองคดี ตลาดย่านวังกรด ตำบลบ้านบุ่ง เมืองพิจิตร (16 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่รายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล แปลงหมายเลขทะเบียนที่พจ.70 (11 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรม ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนองณ.อ่างเก็บน้ำทุ่งคลองคัน ตำบลดงเจริญอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร (10 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1 ฯ (3 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี (2 พฤษภาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>
โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880