ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ภาพข่าว
ภาพข่าว

เมื่อวันพุธ-พฤหัสบดีที่ 28-29 มีนาคม 2561 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (29 มีนาคม 2561)
ประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ (cluster) กลุ่มที่ 18 (จังหวัดกำแพงเพชร,นครสวรรค์,พิจิตร,อุทัยธานี)ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 มีนาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพิจิตรและชมรมธนาคารร่วมเป็นเจ้าภาพ สภากาแฟชาละวัน ณ CK Convention Hallอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (22 มีนาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม (19 มีนาคม 2561)
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินฯ ซักซ้อมการนำเสนอข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง และ การจัดการองค์ความรู้ (19 มีนาคม 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิจิตรร่วมเปิดอาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (14 มีนาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2561 ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร นำเข้าข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรมธนารักษ์ (14 มีนาคม 2561)
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมกันจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) (9 มีนาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (8 มีนาคม 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ลงพื้นที่แปลงสวนป่าธนารักษ์(พจ.13)บริเวณปลูกสร้างสำนักงานธนารักษ์ฯการก่อสร้างเขื่อนและถนนข้ามคลองเลียบทางรถไฟ (9 กุมภาพันธ์ 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลาประมาณ10.00น นายอรัญ กาญจนทอง นายช่างสำรวจอาวุโสออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อำเภอสามง่ามเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ราชพัสดุ (24 มกราคม 2561)
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลาประมาณ10.00น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรประชุมโครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมธนารักษ์(PMQA) (24 มกราคม 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลาประมาณ10.00น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่อำเภอบางมูลนากเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยฯ (9 มกราคม 2561)
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่3/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (9 มกราคม 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (6 ธันวาคม 2560)
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 (14 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ (9 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560เวลาประมาณ 15.30น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่1/2560 เพื่อวางแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (8 พฤศจิกายน 2560)
นายธนะวัฒน์ รุโจประการ สถาปนิกชำนาญการ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์ร่วมกับนายอรัญ กาญจนทอง นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงพจ.537 (8 พฤศจิกายน 2560)
เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560เวลาประมาณ 14.00น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารของกรมธนารักษ์ (8 พฤศจิกายน 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>
โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880