ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ภาพข่าว
ภาพข่าว

เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ (7 พฤศจิกายน 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 สำนักงานรักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง วางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ (24 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 สำนักงานรักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (19 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร จัดทำโครงการ ธนารักษ์ชวนทำดี พบผู้เช่า-ผู้ใช้ฯสร้างความเข้าใจอันดี (18 ตุลาคม 2561)
จัดกิจกรรม”ธนารักษ์สร้างสามัคคี วัดสระมณีสร้างสถานธรรม” ตามโครงการธนารักษ์ชวนทำดี ปีที่3 ณ.วัดสระมณี อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร (9 ตุลาคม 2561)
มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ) (4 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ10.00น นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรมอบหนังสือให้ใช้ที่ราชพัสดุ รายกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงที่8(นครสวรรค์) (4 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล(Vedio Conference)และประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่1/2562 (4 ตุลาคม 2561)
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินฯ (3 ตุลาคม 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บึงสาธารณประโยชน์ สถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ พิจิตร (12 กันยายน 2561)
เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2661 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร บรรยายเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ (31 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 (8 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานประชุมหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดตลาดนัดในบริเวณศาลากลางจังหวัด (8 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่7/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (8 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีวันรพี ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร(พิจิตรสเตเดี้ยม) อำเภอเมืองพิจิตร (8 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 สำนักงานรักษ์พื้นที่พิจิตรร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (2 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร จัดโครงการ ธนารักษ์ชวนทำดี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร จำนวน 8,150.25 บาท (26 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร จัดโครงการ ธนารักษ์ชวนทำดี ณ.บริเวณมูลนิธิแก้วคุ้มครอง อำเภอบาลมูลนาก จังหวัดพิจิตร รวมยอดเงินรับบริจาคณ.วันที่25กค61เป็นเงิน158,124.57บาท (26 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร จัดโครงการ ธนารักษ์ชวนทำดี ร่วมกับ โรงพยาบาลพิจิตร ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ.วัดฆะมังอำเภอเมืองพิจิตร (20 กรกฎาคม 2561)
เมื่อวันพุธ-พฤหัสบดีที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20 กรกฎาคม 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 E-mail : rtpct@treasury.go.th
โทรศัพท์ 0 5661 3010, 0 5661 6436 โทรสาร 0 5661 5880