ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2  
นาย สุรัตน์ นุ้ยป้อม
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
Suratnu10@gmail.com

ภาพข่าว

 

11 กรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมพร้อมข้าราชการร่วมวางพวงมาลางานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ โรงยิมเนเซี่ยม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

21 มิถุนายน 2562 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัาริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเษก"AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN"

12 มิถุนายน 2562 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธี "กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ" ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ ม.11 บ้านโป่งกก ต.แก้มอ้น

10 มิถุนายน 2562 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีพร้อมข้าราชการในสำนักงานฯร่วมวางพวงมาลาพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เลขที่ 2/13 ถนนอุดมศิริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3233 7619 โทรสาร 0 3232 7412 E-mail rtrcb@treasury.go.th HOTLINE 61763