ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2  
นาย สุรัตน์ นุ้ยป้อม
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
Suratnu10@gmail.com

ภาพข่าว

 

15 ตุลาคม 2562 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1 ตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

28 สิงหาคม 2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปลูกป่าโครงการ กองทัพบก อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน พระราชปณิธาน บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านตะโกล่าง ม.8

16 สิงหาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยม นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถาม เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เลขที่ 2/13 ถนนอุดมศิริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3233 7619 โทรสาร 0 3232 7412 E-mail rtrcb@treasury.go.th HOTLINE 61763