ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2  
นาย สุรัตน์ นุ้ยป้อม
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
Suratnu10@gmail.com

ภาพข่าว

 

25 มีนาคม 2562 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่:Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

25 มีนาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีได้จัดประชุมอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร์ เป็นประ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 1 และมณฑลทหารบกที่ 16 ร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลการเช่าในกรณีการเช่าที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553

25 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีร่วมถวายราชสักการะ งานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
1 มีนาคม 2562 รายงานงบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

6 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

4 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานงบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2562

31 มกราคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้เช่าสามารถเลือกใช้ช่องทางการให้บริการอย่างเหมาะสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี

30 มกราคม 2562 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เลขที่ 2/13 ถนนอุดมศิริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3233 7619 โทรสาร 0 3232 7412 E-mail rtrcb@treasury.go.th HOTLINE 61763