ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


ติดต่อเรา
ติดต่อเรา


 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดจังหวัดระยอง ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท สาย 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร: 0 3869 4064
กด 1 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป
กด 2 ติดต่อส่วนจัดที่ราชพัสดุ
กด 3 ติดต่อส่วนจัดการฐานข้อมูล
กด 4 ติดต่อส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
กด 5 เพื่อส่ง Fax
หรือ กด 0 เพื่อติดต่อ Operater
E-mail : rtray@treasury.go.th

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดจังหวัดระยอง ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท สาย 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร/โทรสาร : 0 3869 4064 กด 1,5 Hotline : 1614811-2 E-mail : rtray@treasury.go.th