ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง

ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
 
นายอังกูร บัวศรี
Mr.Angkul Buasri
ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
angkulbu@treasury.go.th


ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นายเกรียงเกณฑ์ กรณ์เกษม
Mr.KRIENGKEN KORNKASEM
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
Kriengken27@hotmail.com
0 3869 4064

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นางสาววีณา วรรณกิจ
MissWEENA WANNAKIT
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
Weena_wskk@hotmail.com
0 3869 4064
นางสาวอริศรา ศิลาอาสน์
MissARISRA SILAART
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
arisra@hotmail.com
0 3869 4064

ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นายสมชัย จิวาภิบาลธนากิจ
Mr.somchai Jiwapibantanakit
นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
rttrd@treasury.go.th


เจ้าหน้าที่ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นายธนา ก่อแก้ว
Mr.THANA KORKAEW
พนักงานสำรวจข้อมูล
Thana_404@hotmail.com
0 3869 4064
นางสาวจารุณี สร้อยหล้า
MissCharunee Soila
นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
charunee_kpp@hotmail.com


ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายทราพร กาญจนานิจ
Mr.Taraporn Kanjananid
นายช่างสำรวจอาวุโส
rtccs@treasury.go.th
๐ ๓๘๕๑ ๑๓๐๐

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นางวิไลลักษณ์ ยานวัตร
Mrs.Wilailak Yannawat
นายช่างสำรวจ
poosukkum@gmail.com
0 3869 4064
นางสาวเนตรนภา ลดาอัมพร
MissNetenapa ladaaumporn
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์เจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารทั่วไป
 
นางดวงพร น้ำจันทร์
Mrs.DUANGPORN NUMCHAN
นักวิชาการเงินและบัญชี
Duang_pos@hotmail.com
0 3869 4064
นายพิเชษฐ์ สุขอารีย์
Mr.PICHESD SOOKARREE
พนักงานขับรถยนต์
rtray@treasury.go.th
0 3869 4064
นางสาวกชนฐวรรณ หมื่นโอษฐ์
MissRUEANGRAT MUEANAOT
เจ้าพนักงานธุรการ
Raungrat38@hotmial.com
0 3869 4064


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดจังหวัดระยอง ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท สาย 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร/โทรสาร : 0 3869 4064 กด 1,5 Hotline : 1614811-2 E-mail : rtray@treasury.go.th