ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นายณรงค์ศักดิ์ มะลิบัวดอกแก้ว
Mr.Narongsak Malibuadokkaew
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ชำนาญการ
aun_mali@hotmail.com
045-611571

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
 
นายราชันย์ สุวรรณรินทร์
Mr.Rachan Suwannarin
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติการ

045-611571
นางสาวเวณิการ์ ปัดถา
Miss.wenika padtha
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
uy_muy@hotmail.com
045-611571
นายพงศ์อินทร์ ชิณวงศ์
Mr.Pongin Chinnaworng
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

045-611571

ผู้อำนวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นางญาณิศา เปรี่ยมรัตนชัย
Mrs.Yanisa Priamraitanachai
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ชำนาญการ
Yanis_mo2@hotmail.com
045-611571

เจ้าหน้าที่ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 
นางอโนทัย นามวงศ์
Mrs.Anothai Namwong
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ปฏิบัติการ
anothai@treasury.go.th
045-611571
นางสาวอินทุกาญจน์ แสนพันธ์
Miss.Intukarn Sanpan
พนักงานสำรวจข้อมูล
Unshisa.ym@gmail.com
045-611571
นางสาวทิวาลักษณ์ ลาลุน
Miss.Tiwaluck Lalun
พนักงานสำรวจข้อมูล
Tiwaluck@gmail.com
045-611571

ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล
Mr.Songpon Sapwatanagul
นายช่างสำรวจ อาวุโส
K_song@hotmail.com
045-611571

เจ้าหน้าที่ในส่วนจัดการฐานข้อมูล
 
นายพัฒนานิคม ผ่านพินิจ
Mr.Pattananikom Panpinit
ช่างสำรวจ
Pattananikom@hotmail.com
045-611571

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวชัญญาทิพย์ ปาปะเขา
Miss.Chunyathip papakhao
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
Chunyathippa@hotmail.com
045-611571

เจ้าหน้าที่ในส่วนบริหารทั่วไป
 
นางสาวพัชรินทร์ ปาปะเขา
Miss.Patcharin PaPakhao
เจ้าพนักงานธุรการ
Patcha_riab@hotmail.com
045-611571
นางสาวพัชรินทร์ บุญเกิ่ง
Miss.Patcharin Boonkerng
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
Patcharin_totam@hotmail.com
045-611571
นายธนบัตร สุเมรุไหว
Mr.Tanabat Sumeruwai
พนักงานขับรถยนต์
Tanabat_Za@hotmail.com


นางสาวสุพรรณิการ์ บุษบา
Miss.Supunnika Busaba
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Supunnika.1896@gmail.com
045-611571
นางเอื้อมพร โพธิขำ
Mrs.Uamporn Protikham
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
uam_oh@hotmail.com
045-611571

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-1571 โทรสาร : 0-4561-6081 Hotline:38353 IP Phone161-5411-2