ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นาย ประมาณ เปลี่ยนสมัย
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
pramanpl@hotmail.com

ภาพข่าว

 

23 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมี นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

22 กุมภาพันธ์ 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการต้นน้ำดีแห่งกระบวนการพิจารณาพิสูจน์สิทธิระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เดอะรีสอร์ทแอทสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

14 กุมภาพันธ์ 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

8 กุมภาพันธ์ 2560 นายนภดล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราขการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
23 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมี นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

22 กุมภาพันธ์ 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการต้นน้ำดีแห่งกระบวนการพิจารณาพิสูจน์สิทธิระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เดอะรีสอร์ทแอทสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

14 กุมภาพันธ์ 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

8 กุมภาพันธ์ 2560 นายนภดล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราขการกรมธนารักษ์ ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560

3 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th
 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.