ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2  
นาย ประมาณ เปลี่ยนสมัย
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
pramanpl@hotmail.com

ภาพข่าว

 

24 กรกฎาคม 2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - นางบวช ครั้งที่ 1/2560

21 กรกฎาคม 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมโครงการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันด้วยหลักพุทธธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

17 กรกฎาคม 2560 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560

14 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยนายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติตามผลงานตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ฯ

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
24 กรกฎาคม 2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - นางบวช ครั้งที่ 1/2560

21 กรกฎาคม 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมโครงการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันด้วยหลักพุทธธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

17 กรกฎาคม 2560 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560

14 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยนายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติตามผลงานตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ฯ

13 กรกฎาคม 2560 เปิดรับจอง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th
 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.