ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5  
นาง ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
suksiribo@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

22 กันยายน 2559 วันที่ 22 กันยายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุแก่ประชาชนและข้าราชการ

19 กันยายน 2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมประชุมธนารักษ์พื้นที่กลุ่มที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559

8 กันยายน 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส รักษาการแทนธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 ครั้งที่ 8/2559

1 กันยายน 2559 วันที่ 1 กันยายน 2559 สำนักงานพื้นที่ธนารักษ์สุพรรณบุรีได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางสุพรรณบุรี

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
22 กันยายน 2559 วันที่ 22 กันยายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุแก่ประชาชนและข้าราชการ

21 กันยายน 2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมประชุมธนารักษ์พื้นที่กลุ่มที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559

8 กันยายน 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส รักษาการแทนธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 ครั้งที่ 8/2559

8 กันยายน 2559 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2559

1 กันยายน 2559 วันที่ 1 กันยายน 2559 สำนักงานพื้นที่ธนารักษ์สุพรรณบุรีได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางสุพรรณบุรี

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th
 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.