ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

ภาพข่าว

 

29 กรกฎาคม 2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมีนายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

27 กรกฎาคม 2558 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับท่านวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการ

29 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าและทำความสะอาด ณ วัดปู่บัว เนื่องในโอกาสวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ

26 มิถุนายน 2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2558

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
29 กรกฎาคม 2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมีนายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

27 กรกฎาคม 2558 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับท่านวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการ

29 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าและทำความสะอาด ณ วัดปู่บัว เนื่องในโอกาสวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ

26 มิถุนายน 2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2558

23 มิถุนายน 2558 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมีนางสาวพัฒนณัฏฐ์ อ่อนส้มกิจ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th