ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4  
นาง ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
suksiribo@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

29 กรกฎาคม 2559 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

28 กรกฎาคม 2559 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2559

21 กรกฎาคม 2559 วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 ขึ้น

15 กรกฎาคม 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมในพิธีเปิด “โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 2” ในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
29 กรกฎาคม 2559 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

28 กรกฎาคม 2559 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ครั้งที่ 1/2559

21 กรกฎาคม 2559 วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 ขึ้น 

15 กรกฎาคม 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมในพิธีเปิด “โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 2” ในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

13 กรกฎาคม 2559 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2559

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th
 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.