ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นาย สุรพงษ์ สุขสุราษฎร์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
surapongsu@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

21 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี

14 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมมอบของบริจาคในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณ

9 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลากลางจั

4 พฤศจิกายน 2557 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมี นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
21 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีและได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

9 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลากลางจั

4 พฤศจิกายน 2557 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมี นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

28 ตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 ตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ งานประจำ งานภาคบังคับตามนโยบายของกรมธนารักษ์

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th