ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6  
นาง ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
suksiribo@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

24 พฤษภาคม 2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 83 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

23 พฤษภาคม 2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2559

16 พฤษภาคม 2559 เมือวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ พร้อมคณะ มาดำเนินการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไข ปัญหา อุปสรรค

4 พฤษภาคม 2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายประยุทต์ กล่ำแสงใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง/1 อำเภอ

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
24 พฤษภาคม 2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 83 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

23 พฤษภาคม 2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2559

18 พฤษภาคม 2559 โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

16 พฤษภาคม 2559 เมือวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ พร้อมคณะ มาดำเนินการติดตามให้คำแนะนำและแก้ไข ปัญหา อุปสรรค

13 พฤษภาคม 2559 รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2559

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th