ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6  
นาง ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
suksiribo@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

1 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 28-29 มกราคม 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับท่านนิตยา สีดาฟอง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์

22 มกราคม 2559 วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นทีสุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม 2559

18 มกราคม 2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

12 มกราคม 2559 วันที่ 12 มกราคม 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมมอบของบริจาคในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
1 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 28-29 มกราคม 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับท่านนิตยา สีดาฟอง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์

22 มกราคม 2559 วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นทีสุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม 2559

18 มกราคม 2559 วันที่ 18 มกราคม 2559 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี

12 มกราคม 2559 วันที่ 12 มกราคม 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมมอบของบริจาคในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

8 มกราคม 2559 วันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2559

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th