ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นาย สุรพงษ์ สุขสุราษฎร์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
surapongsu@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยนายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรม 5 ส.

27 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 07.00 น นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาร

10 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พืสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานฯ เนื่องในโอกาส "วันขึ้นปีใหม่ไทย” ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

9 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมี นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
25 พฤษภาคม 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยนายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ดินราชพัสด6และกิจก

27 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 07.00 น นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาร

10 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พืสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานฯ เนื่องในโอกาส "วันขึ้นปีใหม่ไทย” ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

9 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมี นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื

3 เมษายน 2558 นางสาวพัฒนณัฏฐ์ อ่อนส้มกิจ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมตรวจสอบอาคารชุด PANORAMA CONDOM

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th