ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นาง ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
suksiribo@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

2 ธันวาคม 2559 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

30 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมี นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 11/2559

25 พฤศจิกายน 2559 ประมวลภาพบรรยากาศการเปิดจำหน่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกให้กับประชาชน ในระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

25 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2559

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
2 ธันวาคม 2559 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

30 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมี นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 11/2559

25 พฤศจิกายน 2559 ประมวลภาพบรรยากาศการเปิดจำหน่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกให้กับประชาชน ในระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

25 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2559

24 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th
 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.