ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5  
นาง ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
suksiribo@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

26 เมษายน 2559 วันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีการประชุมการปรับปรุงบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างรอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562

26 เมษายน 2559 มื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559

21 เมษายน 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 08.00-16.30 น. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

21 เมษายน 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีให้การต้อนรับ ท่านนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
27 เมษายน 2559 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2559

26 เมษายน 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559

26 เมษายน 2559 วันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีการประชุมการปรับปรุงบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างรอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562

21 เมษายน 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 08.00-163.0 น. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

21 เมษายน 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีให้การต้อนรับ ท่านนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th