ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1  
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

ภาพข่าว

 

18 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

13 สิงหาคม 2558 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

3 สิงหาคม 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

29 กรกฎาคม 2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมีนายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
18 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

13 สิงหาคม 2558 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

3 สิงหาคม 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

29 กรกฎาคม 2558 ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี" ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

29 กรกฎาคม 2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมีนายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th