ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นาย สุรพงษ์ สุขสุราษฎร์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
surapongsu@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

4 พฤศจิกายน 2557 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมี นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

28 ตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 ตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ งานประจำ งานภาคบังคับตามนโยบายของกรมธนารักษ์

20 ตุลาคม 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส ได้รับมอบหมายจากธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาที่ดินราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงเรียนวัดท่านางเริงตั้งอยู่ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 3-2-50 ไร่ กรณีวัดท่านางเริงคัดค้านการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
4 พฤศจิกายน 2557 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมี นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

28 ตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 ตุลาคม 2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์ งานประจำ งานภาคบังคับตามนโยบายของกรมธนารักษ์

20 ตุลาคม 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส ได้รับมอบหมายจากธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาที่ดินราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงเรียนวัดท่านางเริง

23 กรกฎาคม 2557 นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ท่านกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน webboard แบบสอบถาม administrator website

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th