ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นาย สุรพงษ์ สุขสุราษฎร์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
surapongsu@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

11 เมษายน 2557 วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมรดน้ำขอพรจาก นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

11 เมษายน 2557 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้รดน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

11 กุมภาพันธ์ 2557 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การตอนรับ ท่านกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557

4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทนกรมธนารักษ์ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับมอบอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
11 เมษายน 2557 วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมรดน้ำขอพรจาก นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

11 เมษายน 2557 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้รดน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

24 กุมภาพันธ์ 2557 กำหนดฌาปนกิจศพนายยุ้ง ขุนณรงค์ บิดาของนางอภิสรา ขุนณรงค์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

11 กุมภาพันธ์ 2557 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับ ท่านกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557

4 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทนกรมธนารักษ์ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับมอบอาคารพาณิชย์ยกกรรมสิทธิ์

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน webboard แบบสอบถาม administrator website

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th