ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2  
นาง ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
suksiribo@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

25 พฤศจิกายน 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2559

25 พฤศจิกายน 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2559

24 พฤศจิกายน 2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5 ณ วัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

20 พฤศจิกายน 2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี 2558

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
25 พฤศจิกายน 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2559

25 พฤศจิกายน 2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล 5 ณ วัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

20 พฤศจิกายน 2558 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี 2558

30 ตุลาคม 2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมี นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2558

26 ตุลาคม 2558 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์รีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th