ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2  
นาย ประมาณ เปลี่ยนสมัย
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
pramanpl@hotmail.com

ภาพข่าว

 

25 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน เดินทางมาตรวจติดตามให้คำแนะนำในด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน

21 มิถุนายน 2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดใหม่หนองนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

8 มิถุนายน 2561 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการ คบจ.สุพรรณบุรี ร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน “ยุคไทยแลนด์ 4.0”

1 มิถุนายน 2561 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการ คบจ.สุพรรณบุรี ร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
25 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน เดินทางมาตรวจติดตามให้คำแนะนำในด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน

21 มิถุนายน 2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดใหม่หนองนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

8 มิถุนายน 2561 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการ คบจ.สุพรรณบุรี ร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน “ยุคไทยแลนด์ 4.0”

1 มิถุนายน 2561 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการ คบจ.สุพรรณบุรี ร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

31 พฤษภาคม 2561 ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th
 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.