ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นาง ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
suksiribo@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

21 ตุลาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เพื่อเป็นเกียรติ

20 ตุลาคม 2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ บริเวณมุขหน้า ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

13 ตุลาคม 2559 วันที่ 13 ตุลาคม 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และมอบช่อดอกไม้ให้กับนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
21 ตุลาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เพื่อเป็นเกียรติ

20 ตุลาคม 2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ บริเวณมุขหน้า ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

13 ตุลาคม 2559 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2559

13 ตุลาคม 2559 วันที่ 13 ตุลาคม 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และมอบช่อดอกไม้ให้กับนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th
 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.