ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2  
นาง ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
suksiribo@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

23 มิถุนายน 2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดกฤษณา อำเภอบางปลาม้า

22 มิถุนายน 2559 วันที่ 21 มิ.ย. 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และนายบุญชอบ วิเศษปรีชา สถาปนิกชำนาญการพิเศษ รับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ราย น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา

16 มิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมิถุนายน 2559

10 มิถุนายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบ 18 ปี

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
23 มิถุนายน 2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดกฤษณา อำเภอบางปลาม้า

23 มิถุนายน 2559 วันที่ 21 มิ.ย. 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และนายบุญชอบ วิเศษปรีชา สถาปนิกชำนาญการพิเศษ รับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง รายน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา

16 มิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมิถุนายน 2559

10 มิถุนายน 2559 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบ 18 ปี

10 มิถุนายน 2559 กำหนดเปิดจำหน่าย จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th