ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นาย สุรพงษ์ สุขสุราษฎร์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
surapongsu@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

20 มีนาคม 2558 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2558 เพื่อติดตามผลงานตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานประจำ

3 มีนาคม 2558 นางสาวพัฒนณัฏฐ์ อ่อนส้มกิจ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ได้ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558

20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

20 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดำเนินงานโครงการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้างเชิงคุณภาพ

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
20 มีนาคม 2558 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2558 เพื่อติดตามผลงานตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานประจำ

3 มีนาคม 2558 นางสาวพัฒนณัฏฐ์ อ่อนส้มกิจ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ได้ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558

20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

20 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดำเนินงานโครงการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้างเชิงคุณภาพ

4 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.30 น นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม 2558

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th