ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นาย ประมาณ เปลี่ยนสมัย
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
pramanpl@hotmail.com

ภาพข่าว

 

23 มีนาคม 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินตามโครงการสำรวจ ข้อมูลประเมินราคาที่ดินรายแปลงในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์และอำเภอสามขุก

9 มีนาคม 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

6 มีนาคม 2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2 มีนาคม 2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-18.00 น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกAEC และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวง

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
23 มีนาคม 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินตามโครงการสำรวจ ข้อมูลประเมินราคาที่ดินรายแปลงในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์และอำเภอสามขุก

9 มีนาคม 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

6 มีนาคม 2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2 มีนาคม 2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-18.00 น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกAEC และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวง

27 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th
 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.