ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นาย สุรพงษ์ สุขสุราษฎร์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
surapongsu@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

20 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดำเนินงานโครงการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้างเชิงคุณภาพ

4 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.30 น นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม 2558

21 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

20 กุมภาพันธ์ 2558 ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดำเนินงานโครงการนำเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้างเชิงคุณภาพ

4 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.30 น นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม 2558

21 มกราคม 2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีและได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

9 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลากลางจั

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th