ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2  
นาง ศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
suksiribo@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

8 ตุลาคม 2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2558

22 กันยายน 2558 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนกันยายน 2558

17 กันยายน 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี 2558

10 กันยายน 2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยนายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญ ณ วัดปู่บัว เนื่องในวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2558

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
8 ตุลาคม 2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2558

22 กันยายน 2558 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ประจำเดือนกันยายน 2558

17 กันยายน 2558 วันที่ 17 กันยายน 2558 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปี 2558

10 กันยายน 2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยนายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญ ณ วัดปู่บัว เนื่องในวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2558

10 กันยายน 2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยมี นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2558

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th