ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่


    1     2  
นาย ประมาณ เปลี่ยนสมัย
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
pramanpl@hotmail.com

ภาพข่าว

 

15 พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 นายประยุทต์ กล่ำแสงใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ได้ร่วมพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี มหกรรมของดี 4 ภาค

14 พฤศจิกายน 2560 นายพิทยา อุณาตระการ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

27 ตุลาคม 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Confererce

27 ตุลาคม 2560 วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
15 พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 นายประยุทต์ กล่ำแสงใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ได้ร่วมพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี มหกรรมของดี 4 ภาค

14 พฤศจิกายน 2560 นายพิทยา อุณาตระการ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

27 ตุลาคม 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมประชุมการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Confererce

27 ตุลาคม 2560 วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง

24 ตุลาคม 2560 วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายประยุทต์ กล่ำแสง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยะมหาราช

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. 0 3553 5089  Fax. 0 3540 8312  Hotline: 1616513, 1616514  e-mail:rtspb@treasury.go.th
 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.