ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4  
นาง ยุพิน คำนึงเนตร
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
yupincondo@yahoo.com

ภาพข่าว

 

23 พฤษภาคม 2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานีร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปณากรมธนารักษ์ ปีที่ 85 จำนวน 2 กิจกรรม คือ ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และปลูกต้นไม้

22 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานีได้จัดประชุมกลุ่มสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ (cluster) กลุ่มที่ 18

19 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร

21 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน
webboard แบบสอบถาม administrator website

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี  ศูนย์ราชการจังหวัดอุทัยธานีแห่งที่ ๒ (น้ำซึม)
ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๗ ๐๐๗๑  โทรสาร ๐ ๕๖๙๗ ๐๑๗๘ hotline ๑๖๑๗๔๑๑ - ๑๔ 
ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง ๐๙ ๙๒๘๗ ๓๔๕๑