ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานีหรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
    1     2  
นาง ไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
phaiboon2551@hotmail.com

ภาพข่าว

 

17 มกราคม 2562 เมื่อวันที่ 15 – 16 มกราคม 2562 นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานีมอบหมายให้ นางวรรณี ผ่องแผ้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ออกไปประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าเช่า

10 มกราคม 2562 นางวาสนา ผุดผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 ได้ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน

8 มกราคม 2562 วันที่ 8 มกราคม 2562 นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ออกประชาสัมพันธ์การชำระค่าเช่าผ่านระบบ E – Payment ให้แก่ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ

28 ธันวาคม 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่อุท้ยธานี ประขุมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เพื่อมอบหมายงานตามแผนงานโครงการฯ กรมธนารักษ์ และรับฟังปัญหา

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี  ศูนย์ราชการจังหวัดอุทัยธานีแห่งที่ ๒ (น้ำซึม)
ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๗ ๐๐๗๑  โทรสาร ๐ ๕๖๙๗ ๐๑๗๘ hotline ๑๖๑๗๔๑๑ - ๑๔ 
ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง ๐๙ ๙๒๘๗ ๓๔๕๑