ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


ข่าว >> ภาพข่าว
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ 2 ก.ค. 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำเดือน มิถุนายน 2562 เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ งานภาคบังคับ โครงการสำคัญ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979