ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


ข่าว >> ภาพข่าว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2562 ฯ

วันที่ 14 ก.ค. 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน และนายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศฯ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์, อำเภอท่าปลา, อำเภอพิชัย, อำเภอลับแล, อำเภอตรอน, อำเภอทองแสนขัน, อำเภอน้ำปาด, อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงรอบบัญชีปี พ.ศ. 2559 - 2562 ในเขตพื้นที่อำเภอลับแล จำนวน 10 แปลง ซึ่งมติที่ประชุมได้กำหนดราคาฯ ตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979