ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แผนงานโครงการ 

แผนงาน/โครงการ
สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ.2555-2558

โครงการ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง" "รังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ" "รังวัดจัดทำแผนที่แสดงเขตเช่า"

โครงการ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง" "รังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ" "รังวัดจัดทำแผนที่แสดงเขตเช่า"

โครงการ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง" "รังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ" "รังวัดจัดทำแผนที่แสดงเขตเช่า"

โครงการ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง" "รังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ" "รังวัดจัดทำแผนที่แสดงเขตเช่า"

โครงการ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง" "รังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ" "รังวัดจัดทำแผนที่แสดงเขตเช่า"

โครงการ "ลดภาระ สร้างรอยยิ้ม ถึงถิ่นผู้เช่า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ดูทั้งหมด     
โครงการจัดสร้างสวนธารณะ สนามกีฬา ลานกีฬา ห้องสมุด และหอศิลป์ในที่ราชพัสดุ
ดูทั้งหมด     
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979