ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


 เมนูหลัก
   หน้าหลัก
   เกี่ยวกับสำนักงาน
   เกี่ยวกับจังหวัด
   ภารกิจ / พันธกิจ
   วิสัยทัศน์
   โครงสร้าง
   แผนงาน/โครงการ
   กฏหมายและระเบียบ
 เมนูที่น่าสนใจ
   ยุทธศาสตร์
   งานด้านที่ราชพัสดุ
   แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี
   มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
 บริการข้อมูล / ความรู้
   ด้านที่ราชพัสดุ
   ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
   ด้านเหรียญกษาปณ์
   ความรู้ทั่วไป
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   งานด้านทั่วไป
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979