ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์หรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5  
นาย ประจวบ สมสวัสดิ์
ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
prajaubso@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

8 มกราคม 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำเดือน ธันวาคม 2560

8 มกราคม 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นรางวัลมัจฉากาชาด

7 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ

6 ธันวาคม 2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
12 มกราคม 2561 วิธีปฏิบัติสำหรับการจ่ายจองให้ผู้สั่งจองเหรียญ ที่ สำนักงานธนารักษ์ฯ และ ธนาคาร

10 มกราคม 2561 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นในโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อต.541 (บางส่วน) ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 0-1-69 ไร่

9 มกราคม 2561 ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติงานในส่วนจัดการฐานข้อมูล ด้านงานทะเบียนที่ราชพัสดุ

8 มกราคม 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำเดือน ธันวาคม 2560

8 มกราคม 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นรางวัลมัจฉากาชาด

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979