ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์หรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7  
นาย ประจวบ สมสวัสดิ์
ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
prajaubso@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

11 ธันวาคม 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

3 ธันวาคม 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2561

6 พฤศจิกายน 2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
11 ธันวาคม 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

6 ธันวาคม 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 งบประมาณปี พ.ศ.2562

3 ธันวาคม 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2561

6 พฤศจิกายน 2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979