ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


ปฏิทินกิจกรรม

 ปฏิทินกิจกรรม

บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์หรือไม่


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5     6     7  
นาย ประจวบ สมสวัสดิ์
ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
prajaubso@treasury.go.th

ภาพข่าว

 

4 ตุลาคม 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2561

28 กันยายน 2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

7 กันยายน 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2561

24 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2561

     

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
10 ตุลาคม 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 งบประมาณปี พ.ศ.2561 พร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

4 ตุลาคม 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2561

28 กันยายน 2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

27 กันยายน 2561 ประกาศจังหวัดอุัตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้งชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

13 กันยายน 2561 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว ครั้งที่ 1

     
     

ข่าวรับสมัครงาน  
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว 
     

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


บริการที่น่าสนใจ


โรงกษาปณ์ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด PMQA ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ร้องทุกข์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979