ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี

รายงานเชิงเศรษฐกิจ
เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เดือน กันยายน 2559

เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เดือน สิงหาคม 2559

เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เดือน กรกฎาคม 2559

เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เดือน มิถุนายน 2559

เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เดือนพฤษภาคม 2559

เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง เดือนเมษายน 2559

เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง

เชิงเศรษฐกิจ จำนวน 3 แปลง พัฒนาปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง

ดูทั้งหมด     
รายงานเชิงท่องเที่ยว
ดูทั้งหมด     
รายงานเชิงอนุรักษ์
เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม เดือน กันยายน 2559

เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม เดือน สิงหาคม 2559

เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม เดือน กรกฎาคม 2559

เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม เดือน มิถุนายน 2559

เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม เดือนพฤษภาคม 2559

เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม เดือนเมษายน 2559

เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม

เชิงอนุรักษ์ จำนวน 1 แปลง อาคารทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ใช้เป็นหอวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด     
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979