ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (8 พฤษภาคม 2562)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (23 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (22 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าครั้งที่ 2 (2 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (20 มีนาคม 2562)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ (13 มีนาคม 2562)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 (8 มีนาคม 2562)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (20 กุมภาพันธ์ 2562)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ (15 กุมภาพันธ์ 2562)
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 กุมภาพันธ์ 2562)
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (1 กุมภาพันธ์ 2562)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคาระห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ (14 มกราคม 2562)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ (21 ธันวาคม 2561)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (27 กันยายน 2561)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว ครั้งที่ 1 (13 กันยายน 2561)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (28 สิงหาคม 2561)
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ (31 กรกฎาคม 2561)
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (18 มิถุนายน 2561)
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ (6 มิถุนายน 2561)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979