ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายวิษณุ เทียนสว่าง
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2557
นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2555
นายสะดวก จันทะเสน
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2547-2550

หน้า : [1]
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979