ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 งบประมาณปี พ.ศ.2562 (11 กันยายน 2562)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 งบประมาณปี พ.ศ.2562 (9 สิงหาคม 2562)
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (6 สิงหาคม 2562)
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2562 ฯ (14 กรกฎาคม 2562)
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 งบประมาณปี พ.ศ.2562 (4 กรกฎาคม 2562)
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำเดือน มิถุนายน 2562 (2 กรกฎาคม 2562)
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 งบประมาณปี พ.ศ.2562 (7 มิถุนายน 2562)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (5 มิถุนายน 2562)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2562 (5 มิถุนายน 2562)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญถวายสังฆทานฯ (29 พฤษภาคม 2562)
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ ให้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (21 พฤษภาคม 2562)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 งบประมาณปี พ.ศ.2562 (8 พฤษภาคม 2562)
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (8 พฤษภาคม 2562)
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2562 (2 พฤษภาคม 2562)
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (23 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (22 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562 (12 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 งบประมาณปี พ.ศ.2562 (11 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าครั้งที่ 2 (2 เมษายน 2562)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979