ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
มาตรฐานการขอใช้ที่ราชพัสดุ ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.6
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
แบบ ทบ 4 และ แบบ ทบ 5
ดาวน์โหลด 3468 ครั้ง
แบบ จป.04 สำหรับขอนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้
ดาวน์โหลด 1061 ครั้ง
แบบ จป.04 สำหรับขอนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ pdf
ดาวน์โหลด 589 ครั้ง
แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
แบบ ทร 11 แบบแจ้งรื้อถอน จำหน่ายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง

หน้า : [1]
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979