ปรับขนาดตัวอักษร 

เมนูที่น่าสนใจ


บริการข้อมูลความรู้/แบบฟอร์ม


หน้าหลัก >> แผน-ผล การดำเนินตามปีงบประมาณ 2559
แผน-ผล การดำเนินตามปีงบประมาณ 2559
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน กันยายน 2559 (4 ตุลาคม 2559)
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (1 กันยายน 2559)
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (4 สิงหาคม 2559)
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (4 กรกฎาคม 2559)
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (2 มิถุนายน 2559)
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน เมษายน 2559 (3 พฤษภาคม 2559)
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559 (4 เมษายน 2559)
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559 (18 มีค 2559) (18 มีนาคม 2559)
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (2 มีนาคม 2559)
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน มกราคม 2559 (4 กุมภาพันธ์ 2559)
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558 (6 มกราคม 2559)
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 (4 ธันวาคม 2558)
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558 (5 พฤศจิกายน 2558)

หน้า : [1]
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-1985,0-5541-7751 โทรสาร 0-5541-2938 hotline 1617311,1617312 ,1617313,1617314
e-mail rtutd@treasury.go.th ติดต่อท่านธนารักษ์พื้นที่ฯ สายตรง 0-8195-10979