กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์

To manage
With good governance The economy and society are rich and sustainable.
For a balanced and sustainable
economy and society
To be
the major assets management organization
Asset Management of the Land as a Professional
With good governance The economy and society are rich and sustainable.
CLOSE

News

Hilights
 • Data not found
 • Data not found
 • Data not found
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  Summary of the buy / hire
  26 February 2563
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมแผ่นกรอง จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR
  26 February 2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  Summary of the buy / hire
  26 February 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  successful-bidder
  26 February 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องคิดเลข 14 หลัก จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  successful-bidder
  26 February 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
  part time employee
  26 February 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมธนารักษ์
  official
  14 February 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังไปขึ้นบัญชีของกรมธนารักษ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบฯ ลว 14 ก.พ. 63
  official
  14 February 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  part time employee
  31 January 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  part time employee
  29 January 2563
CLOSE

e-Service

CLOSE

Interesting Projects

News image Department
NextPage
Subscribe News
การรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
กรณีเลขาฯ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญูไทย นำประชาชนร้องเอาผิดกรมธนารักษ์แสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินริมคลองลาดพร้าว-เปรมประชากร
Call Center