กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์

To manage
With good governance The economy and society are rich and sustainable.
For a balanced and sustainable
economy and society
To be
the major assets management organization
Asset Management of the Land as a Professional
With good governance The economy and society are rich and sustainable.
CLOSE

News

Hilights
 • Data not found
 • Data not found
 • Data not found
 • ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา การจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการ "นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  successful-bidder
  3 December 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในโครงการ "นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  successful-bidder
  3 December 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแฟ้มปกแข็งสีดำสันหนา 3" ชนิดเจาะ จำนวน 1,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  successful-bidder
  2 December 2563
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน
  Auction
  2 December 2563
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  successful-bidder
  2 December 2563
CLOSE

e-Service

CLOSE

Interesting Projects

News image Department
NextPage
Subscribe News
โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา - ธนารักษ์ 4 วัน
แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 และแผนระยะ 3 ปี
แผนกำหนดการปฏิบัติงานรถโมบาย
โครงการบ้านสวัสดิการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บกรมธนารักษ์