กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A

Inspector General

Mr.Wachira Buamas
นายวชิระ บัวมาศ
Mrs.Wasana Pudpong
นางวาสนา ผุดผ่อง
Mrs.Waraporn Ueaathorn
นางวราภรณ์ เอื้ออาทร
Mrs.Aunchalee Rodphol
นางอัญชลี รอดผล
Mr.Thaweechai Liyeege
นายทวีชัย ลิยี่เก
Mr.Kasaembhum Verasmai
นายเกษมภูมิ วีรสมัย
Mr.Praman Pleansamai
นายประมาณ เปลี่ยนสมัย
Mr.Danai Wijarn
นายดนัย วิจารณ์
Miss Chorthip Ruangwetdee
นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี
Subscribe News