กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Procurement that is not construction

 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสระว่ายน้ำ สำนักกษาปณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 กรกฎาคม 2558)
  29 July 2563
 • โครงการจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) บุรุษ
  27 March 2563
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์
  24 March 2563
 • โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
  24 March 2563
 • โครงการจัดหาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ API Service (Web Service)
  24 March 2563
 • โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม
  24 March 2563
 • โครงการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์แบบครบวงจร สำนักบริหารเงินตรา
  24 March 2563
 • โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสำนักงาน (E-Office)
  23 March 2563
 • เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 รวม 59 เดือน)
  19 March 2563
 • การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 4 คัน (1 พฤษภาคม 2563 - 30 กันยายน 2567)
  11 March 2563
 • ซื้อชุดดูดไอระเหยจากการชุบโรเดียมและไอระเหยไซยาไนท์ จำนวน 1 ชุด
  10 March 2563
 • จ้างซ่อมเครื่องตีตราเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รุ่น MPU 156 จำนวน 1 เครื่อง
  10 March 2563
 • ซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสรคุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 และพลอย พร้อมฝัง รวม 2 รายการ
  3 March 2563
 • ซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมแผ่นกรอง จำนวน 30 เครื่อง
  26 February 2563
 • โครงการปรับปรุงโถงพักคอย อาคารกรมธนารักษ์
  26 February 2563
 • จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด ของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (5 แห่ง) (17 ตุลาคม 2562)
  14 February 2563
 • การจัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับการประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 จำนวน 2 รายการ (19 เมษายน 2562)
  14 February 2563
 • จัดซื้อเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหรียญ Platinum จำนวน 50 เหรียญ (10 พฤษภาคม 2562)
  14 February 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร จำนวน ๑ งาน (20 กรกฎาคม 2558)
  14 February 2563
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา ๒ บาท จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (25 มีนาคม 2558)
  14 February 2563
Subscribe News