กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เงินดอกจัน

เงินดอกจัน

 

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ขอบ

เงิน

 

ลักษณะ กลม แบน และมีขอบเรียบ
ด้านหน้า

เป็นรูปสี่เหลี่ยมกดตราคล้ายดอกไม้กลีบ 4 แฉก

ด้านหลัง

เป็นอักษรโบราณ "วร" มีความหมายถึง "ประเสริฐ"

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 13 - 18

ขนาด น้ำหนัก  หนา

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.35 ซม.

2.17 กรัม 0.28 ซม.

 

หมายเหตุ พบได้ในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
ราคาประเมิน (บาท) 500 บาท

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 11 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

17 มีนาคม 2564 | เข้าชม 4237 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม