กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกวดราคา สอบราคา

 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องขัดเหรียญด้วยระบบถังกลิ้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุชั้น 7 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมชนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  27 มกราคม 2563
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  27 มกราคม 2563
 • ประกวดราคาซื้อชุดหล่อเย็นระบบ Chiller ขนาดไม่น้อยกว่า 200,000BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 มกราคม 2563
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 80 รายการ
  20 มกราคม 2563
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านข้างอาคารโรงงาน สำนักกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารพักอาศัย 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
  13 มกราคม 2563
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดแพร่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  13 ธันวาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านข้างอาคารโรงงาน สำนักกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 ธันวาคม 2562
 • ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้าออกด้วยระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 ธันวาคม 2562
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  3 ธันวาคม 2562
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 3 คัน
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ภาพเหมือนระบบไฟเบอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  26 พฤศจิกายน 2562
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ๋อมแซมประตูด้านข้างอาคารโรงงาน สำนักกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 80 รายการ
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
  20 พฤศจิกายน 2562
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม