กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายสำหรับประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 ประเภทสี รวม 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 เมษายน 2567
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาชุบเคลือบผิวเหรียญด้วยแพลทินัม ความบริสุทธิ์ 99.9% น้ำหนักรวม 340 กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 มีนาคม 2567
 • ประกาศประกวดราคาซ์้อเครื่องทำน้ำบริสุทธ์ผลิตน้ำปริมาณไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร (ต่อวัน) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 มีนาคม 2567
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทดแทนของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 มีนาคม 2567
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 มีนาคม 2567
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 มีนาคม 2567
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro-nickel clad copper) ชนิดราคา 5 บาท จำนวน 150,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 มีนาคม 2567
 • ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13 มีนาคม 2567
 • ประกวดราคาจ้างระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบแสดงผล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
  13 มีนาคม 2567
 • ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ชั้น 6 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  6 มีนาคม 2567
 • ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติงานขัดทราย ขัดพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 มีนาคม 2567
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องแกะลายแม่ตราดวงตราด้วยระบบเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 มีนาคม 2567
 • ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องเจียรนัยเพลากลม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 มีนาคม 2567
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องกล่อมข้างขอบเหรียญ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ความเร็วสูง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มกราคม 2567
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียรนัยเพลากลม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25 มกราคม 2567
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน (พหลโยธิน 11) กองประเมินราคาทรัพย์สิน และกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 มกราคม 2567
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (พหลโยธิน 11) กองประเมินราคาทรัพย์สินและกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 ระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 มกราคม 2567
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม