กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 ธันวาคม 2566
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณพื้นที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2567-30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  30 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณพื้นที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2567-30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  23 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2567-30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 พฤศจิกายน 2566
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 พฤศจิกายน 2566
 • ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานและพื้นที่ระเบียงด้านข้างอาคารกรมธนารักษ์ ชั้น 4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13 พฤศจิกายน 2566
 • ปะกวดราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณพื้นที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 9 เดือน (1 มกราคม 2567-30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  8 พฤศจิกายน 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 ตุลาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ตุลาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ตุลาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ตุลาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 ตุลาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 ตุลาคม 2566
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  24 ตุลาคม 2566
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกและภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ จำนวน 1 งาน ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 ตุลาคม 2566
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  22 กันยายน 2566
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ รวม 18 รายการ
  20 กันยายน 2566
 • ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนถาวรริมคลองบางลำพู และแนวรั้วอาคารพิพิธบางลำพู (ใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 กันยายน 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม