กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • ประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารบริเวณบ้านพัก กองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มกราคม 2566
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน
  30 มกราคม 2566
 • ประกาศราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมและวัดความหนาส่วนที่เคลือบจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 มกราคม 2566
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ รวม 15 รายการ
  25 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดเปิดผิวเหรียญรมดำพ่นทรายพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  23 มกราคม 2566
 • ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบบำบัดฝุ่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  20 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดแปรงน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมระบบบำบัดฝุ่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้า กองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
  10 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติงานขัดโล่หล่อทองแดง จำนวน 6 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 มกราคม 2566
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำล้างปูนแรงดันสูง แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  3 มกราคม 2566
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช่ราชการ รวม 15 รายการ
  22 ธันวาคม 2565
 • ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  20 ธันวาคม 2565
 • ประกวดราคาซื้อเตาอบเบ้าปูน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 เบ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  16 ธันวาคม 2565
 • ประกวดราคาเช่ารถรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  1 ธันวาคม 2565
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  1 ธันวาคม 2565
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  30 พฤศจิกายน 2565
 • โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านที่ราชพัสดุและด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 พฤศจิกายน 2565
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  7 พฤศจิกายน 2565
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช่ราชการ รวม 15 รายการ
  4 พฤศจิกายน 2565
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม