กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดจ้างทำพัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับเตาหลอมโลหะทั่วไปความสามารถในการหลอมไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ยี่ห้อ Wertli จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  25 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 77 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  24 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรองรับ พรบ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding)
  9 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  9 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  4 พฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  30 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารกองบริหารเงินตรา รังสิต หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ และอาคารพักอาศัยข้าราชการกองบริหารเงินตรา ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  30 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร ๗๒ ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณฺ์ (ในบริเวณกระทรวงการคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 ตุลาคม 2563
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน
  15 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
  29 กันยายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
  29 กันยายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างต่อเติมห้องพักพนักงานส่วนผลิตตัวเปล่า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  8 กันยายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงาน และห้องประชุมของกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
  3 กันยายน 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
  3 กันยายน 2563
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน
  31 สิงหาคม 2563
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง ขนาด 30 กิโลกรัม ความละเอียด 0.1 กรัม พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  31 สิงหาคม 2563
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  31 สิงหาคม 2563
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสารสนเทศสำหรับอาคารสำนักประเมินราคาทรัพย์สินแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
  28 สิงหาคม 2563
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม