กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • ประกวดราคาซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ความเร็วสูงสามารถต่อเข้าระบบได้ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 พฤศจิกายน 2564
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช่ราชการ จำนวน 3 คัน
  17 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงรายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องรองอธิบดี ชั้น 3 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษาด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าชั้น 7 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองบริหารเงินตรา รังสิต หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กองบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ และอาคารพักอาศัยข้าราชการกองบริหารเงินตรา ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณพื้นที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  4 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 พฤศจิกายน 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
  27 ตุลาคม 2564
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  26 ตุลาคม 2564
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
  26 ตุลาคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  26 ตุลาคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานกองประเมินราคาทรัพย์สินและกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 ตุลาคม 2564
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช่ราชการ รวม 6 รายการ
  18 ตุลาคม 2564
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 กันยายน 2564
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  23 กันยายน 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารและการจัดแสดงภายในอาคารพิพิธบางลำพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  2 กันยายน 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมหลังคาดาดฟ้า และซ่อมแซมรอยต่อแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท อาคารกองบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (แก้ไขขอบเขตของงาน)
  2 กันยายน 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและตกแต่งการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ ณ พิพิธบางลำพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  1 กันยายน 2564
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม