กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์ (e-Museum) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 มิถุนายน 2566
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Commerce) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 มิถุนายน 2566
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ รวม 15 รายการ(10/2566)
  19 พฤษภาคม 2566
 • การขายทอดเหรียญกษาปณ์ถอนคืนและเหรียญกษาปณ์ชำรุด เป็นวัสดุโลหะ
  15 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมธนารักษ์ทดแทนของเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  21 เมษายน 2566
 • ประกาศราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง(Copper plated steel)ชนิดราคา 25 สตางค์ จำนวน 90,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  19 เมษายน 2566
 • ประกาศราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง(Copper plated steel)ชนิดราคา 50 สตางค์ จำนวน 60,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  19 เมษายน 2566
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องปทุมบงกช กองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 เมษายน 2566
 • ประกวดราคาซื้อโลหะทองคํา ความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.9 จํานวน 100 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 เมษายน 2566
 • ประกาศราคาจ้างปรับปรุงทางเท้า กองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  4 เมษายน 2566
 • ประกาศราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนจำนวน 3 ประเภท รวม 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  4 เมษายน 2566
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ รวม 15 รายการ
  4 เมษายน 2566
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรอยแตกร้าวอาคารโรงงาน กองกษาปณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 มีนาคม 2566
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน
  21 มีนาคม 2566
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  21 มีนาคม 2566
 • ประกวดราคาซื้อ Digital Microscope จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 มีนาคม 2566
 • ประกาศยกเลิกการจ้างซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรมและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
  14 มีนาคม 2566
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา 2 บาท จำนวน 40,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 มีนาคม 2566
 • ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงเพาะชำ กองกษาปณ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง(Cupro-nickel clad copper) ชนิดราคา 5 บาท จำนวน 180,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  27 กุมภาพันธ์ 2566
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม