กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • ประกวดราคาซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 มีนาคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล กระดาษ B4 จำนวน 1,000,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  16 มีนาคม 2564
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  19 กุมภาพันธ์ 2564
 • ยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมระบบน้ำหล่อเย็นสำหรับเตาหลอมโลหะทั่วไปความสามารถในการหลอมไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ยี่ห้อ Wertli จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
  15 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  4 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  2 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 3 ประเภท รวม 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  1 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) การซื้อเครื่องพิมพ์ภาพเหมือนระบบไฟเบอร์ จำนวน 2 เครื่อง
  29 มกราคม 2564
 • ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมพรมปูพื้นห้องประชุม กองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 มกราคม 2564
 • ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 7 ตัว พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 มกราคม 2564
 • ประกวดราคาซื้อถังดับเพลิง และป้ายพร้อมติดต้ัง จำนวน 210 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 มกราคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครือข่าย Internet สำหรับหน่วยงานในส่วนปริมาณฑลและส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
  22 มกราคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างกองประเมินราคาทรัพย์สินกับกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
  22 มกราคม 2564
 • ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  18 มกราคม 2564
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 2 คัน
  14 มกราคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 มกราคม 2564
 • ประกวดราคาซื้อรถยก (Folk Lift) ขนาด 3 ตัน ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
  4 มกราคม 2564
 • ประกวดราคาจ้างทำภาชนะบรรจุเหรียญ (ลังเหล็ก) จำนวน 1,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
  4 มกราคม 2564
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ)
  28 ธันวาคม 2563
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะ ชนิดใช้หลักการ XRF จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  22 ธันวาคม 2563
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม