กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ข่าวประกวดราคากรม

 • สอบราคาซื้อแผ่นกรองฝุ่นอลูมิเนียม (Aluminium Filter) ของตู้จ่ายลมเย็น (AHU) ระบบปรับอากาศทำน้ำเย็น (Chiller) จำนวน ๘ รายการ
  3 กุมภาพันธ์ 2557
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทาแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  30 มกราคม 2557
 • ขายทอดตลาดถังเปล่า ขนาด ๒๐๐ ลิตร (ไม่มีฝาและสายรัด) จำนวน ๖,๐๐๐ ใบ
  28 มกราคม 2557
 • สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง
  22 มกราคม 2557
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำภาชนะบรรจุเหรียญกษาปณ์ (กรงเหล็ก) จำนวน ๑๐๐ อัน
  21 มกราคม 2557
 • ประกาศสอบราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station)
  16 มกราคม 2557
 • สอบราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้า (Top pan) ขนาด 35 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง
  13 มกราคม 2557
 • สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ จำนวน ๕ เครื่อง
  13 มกราคม 2557
 • ขอยกเลิกประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ไม่ใช้ในราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  12 มกราคม 2557
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nicket plated steel) ชนิดราคา 1 บาท จำนวน 600,000,000 เหรียญ (สำนักการคลัง)
  9 มกราคม 2557
 • สอบราคาซื้อรถเข็น 2 ล้อ จำนวน 15 คัน (สำนักการคลัง)
  8 มกราคม 2557
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ไม่ใช้ในราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  5 มกราคม 2557
 • สอบราคางานจ้างเหมางานระบบสารสนเทศ (ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
  5 มกราคม 2557
 • สอบราคาจ้างเหมาทำตลับอะคริลิคบรรจุเหรียญ แบบมีเว้า จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ชุด
  2 มกราคม 2557
 • สอบราคาจ้างเหมาทำตลับอะคริลิคแบบมีเว้าพร้อมไส้บังคับเหรียญ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ชุด (สำนักการคลัง)
  17 ธันวาคม 2556
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ตามโรงเรียนเเละสถาบันการศึกษาโดยมืออาชีพ
  15 ธันวาคม 2556
 • การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว 199 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  15 ธันวาคม 2556
 • สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง
  12 ธันวาคม 2556
 • สอบราคาซ่อมแซมและต่อเติมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
  11 ธันวาคม 2556
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช่ในราชการ จำนวน 2 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส)
  21 พฤศจิกายน 2556
หมวดหมู่เอกสาร
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม