กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินอยุธยา ตราวัว

พดด้วงเงินอยุธยา ตราวัว

 

ด้านหน้าและด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 เฟื้อง

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม แบน
ด้านหน้า เรียบไม่มีลวดลาย
ด้านบน ตอกประทับตราวัว
ด้านข้าง

มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 24

  ขนาด น้ำหนัก  สูง

ราคา 1 เฟื้อง

กว้าง 0.80 ซม. ยาว 0.79 ซม.

1.64 กรัม 0.40 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท) 5,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 446/2563สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

6 กันยายน 2564 | เข้าชม 2059 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม