กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินอยุธยา ตราหอยสังข์

พดด้วงเงินอยุธยา ตราหอยสังข์

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 สลึง

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม แบน
ด้านหน้า

ตอกประทับตราหอยสังข์

ด้านบน

เรียบไม่มีลวดลาย

ด้านข้าง

มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 24

  ขนาด น้ำหนัก  สูง

ราคา 1 สลึง

กว้าง 0.60 ซม. ยาว 1.02 ซม.

3.62 กรัม 0.98 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท)  2,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

6 กันยายน 2564 | เข้าชม 3155 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม