กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินอยุธยา ตราช้าง - หอยสังข์

พดด้วงเงินอยุธยา ตราช้าง - หอยสังข์

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 สลึง

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า ตอกประทับตราช้าง
ด้านบน ตอกประทับตราหอยสังข์
ด้านข้าง

มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 24

  ขนาด น้ำหนัก  สูง
ราคา 1 สลึง กว้าง 0.80 ซม. ยาว 1.05 ซม. 3.53 กรัม 0.78 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท) 1,500 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 446/2563สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

6 กันยายน 2564 | เข้าชม 3061 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม