กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินอยุธยา ตราดอกบัว - จักร

พดด้วงเงินอยุธยา ตราดอกบัว - จักร

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 บาท

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราดอกบัว

ด้านบน

ตอกประทับตราจักร

ด้านข้าง

มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 24

  ขนาด น้ำหนัก  สูง

ราคา 1 บาท

กว้าง 1.40 ซม. ยาว 1.55 ซม.

14.85 กรัม 1.38 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท)  5,000 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. นิยมเรียกตราบัวและตราจักรลักษณะนี้รวมกันว่า "บัวยันต์" เป็นช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น

2. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

3. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

5 กันยายน 2564 | เข้าชม 3466 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม