กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงินอยุธยา ตราสังข์กนก

พดด้วงเงินอยุธยา ตราสังข์กนก

  ด้านหน้า ด้านบน
ราคา 2 ไพ
  ด้านหลัง ด้านล่าง
 

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม 
ด้านหน้า

ตอกประทับตราสังข์

ด้านบน

เรียบไม่มีลวดลาย

ด้านข้าง

มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่างมีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง

อายุสมัย

พุทธศตวรรษที่ 19 - 24

  ขนาด น้ำหนัก  สูง
ราคา 2 ไพ กว้าง 0.45 ซม. ยาว 0.60 ซม. 0.89 กรัม 0.55 ซม.

 

ราคาประเมิน (บาท)  2,500 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าตราสังข์ลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า "ตราสังข์กนก"

2. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

3. ราคาประเมิน ณ 15 มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 446/2563 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน 2563

13 กันยายน 2564 | เข้าชม 3436 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม