กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารระดับสูง

นายจำเริญ โพธิยอด
Mr. Chamroen Phothiyod
อธิบดีกรมธนารักษ์
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
Miss Chutima Sriprajaya
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์
Miss.Suksiri Apinyanuwat
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
Mr.Tananpong Suksomsak
รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
นายสมมาตร มณีหยัน
Mr.Sommart Maneeyan
รองอธิบดี
นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
Mr.Kanawut Sititeerapan
รองอธิบดี
นายสำราญ เมืองนิล
Mr.Samran Muangnin
รองอธิบดี
นายดนัย วิจารณ์
Mr.Danai Wijarn
รองอธิบดี
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม