กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารระดับสูง

นายประภาศ คงเอียด
Mr. Prapas Kong-Ied
อธิบดีกรมธนารักษ์
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
Miss Chutima Sriprajaya
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
นางบุษกร ปราบณศักดิ์
Mrs.Bussakorn Prabnasak
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
Mrs.Suksiri Boonyasait
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายสมมาตร มณีหยัน
Mr.Sommart Maneeyan
รองอธิบดี
นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
Mr.Kanawut Sititeerapan
รองอธิบดี
ว่าง
-
รองอธิบดี
ว่าง
-
รองอธิบดี
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม