กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารระดับสูง

นายจำเริญ โพธิยอด
Mr. Chamroen Phothiyod
อธิบดีกรมธนารักษ์
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
Miss Chutima Sriprajaya
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
ว่าง
-
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
Mr.Tananpong Suksomsak
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
นายสมมาตร มณีหยัน
Mr.Sommart Maneeyan
รองอธิบดี
นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
Mr.Kanawut Sititeerapan
รองอธิบดี
นายสำราญ เมืองนิล
Mr.Samran Muangnin
รองอธิบดี
นายดนัย วิจารณ์
Mr.Danai Wijarn
รองอธิบดี
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม