กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารระดับสูง

นายยุทธนา หยิมการุณ
Mr.Yuttana Yimgarund
อธิบดีกรมธนารักษ์
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล
.Miss Wilawan Veerakun
รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
Miss Chutima Sriprajaya
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
นายธำรงค์ ทองตัน
Mr.Tamrong Tongtan
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล
Miss Wilawan Veerakun
รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
Miss Chutima Sriprajaya
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
นางบุษกร ปราบณศักดิ์
Mrs.Bussakorn Prabnasak
รองอธิบดีด้านบริหาร
นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
Mrs.Suksiri Boonyasait
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม