กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - พระแสงตรี

พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - พระแสงตรี

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 บาท

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราพระแสงตรี

ด้านบน ตอกประทับตราพระแสงจักร
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

พ.ศ. 2325

หมายเหตุ

ชนิดราคา "บาทหนึ่ง" โดยปกติตราพระแสงจักรมี 8 แฉก เวียนซ้าย ส่วนน้อยพบว่าพระแสงจักรมี 5 หรือ 7 แฉก และบางก้อนพระแสงจักรเวียนขวา สำหรับพระแสงตรีมีกรอบล้อมบ้าง ไม่มีบ้าง เป็นเงินตราแบบแรกในรัชกาลที่ 1 หลังจากเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2325

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคา 1 บาท 15.10 กรัม  1.55 เซนติเมตร 1.40 เซนติเมตร 1.40 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 1 บาท 10,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 25 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

18 กันยายน 2563 | เข้าชม 11959 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม