กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - ครุฑ

พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - ครุฑ

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 1 บาท

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราครุฑ

ด้านบน ตอกประทับตราพระแสงจักร
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

พ.ศ. 2352

หมายเหตุ

ชนิดราคา "บาทหนึ่ง" โดยปกติตราพระแสงจักรมีลักษณะเป็นจุด 6 จุด บางส่วนพบพระแสงจักร 7 หรือ 8 จุด ส่วนตราครุฑมีทั้งครุฑอกยาวและครุฑอกสั้น บางก้อนข้างซ้ายและข้างขวาของตัวครุฑมีจุดข้างละจุด และบางก้อน มีข้างละสองจุด

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคา 1 บาท 15.20 กรัม  1.55 เซนติเมตร 1.50 เซนติเมตร 1.30 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 1 บาท 8,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 25 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

18 กันยายน 2563 | เข้าชม 9614 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม