กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - ปราสาท

พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - ปราสาท

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 4 บาท (ตำลึง)
ราคา 2 บาท (กึ่งตำลึง)
ราคา 1 บาท
ราคา 2 สลึง (กึ่งบาท)
ราคาสลึง
ราคาเฟื้อง
ราคากึ่งเฟื้อง
ราคา 2 ไพ
ราคาไพ

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราปราสาท

ด้านบน ตอกประทับตราพระแสงจักร
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

พ.ศ.2367

หมายเหตุ

     ตราพระแสงจักรส่วนใหญ่มักมี 6 กลีบ เวียนซ้าย บางก้อนมี 7, 8 หรือ 10 กลีบ เวียนซ้ายบ้าง เวียนขวาบ้าง สำหรับตราปราสาท มี 2 ลักษณะ คือ มีกรอบล้อมและไม่มีกรอบล้อม

      พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผลิตขึ้นใช้เป็นเงินตราหมุนเวียนในรัชกาลของพระองค์

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคา 4 บาท (ตำลึง) 60.50 กรัม  2.35 เซนติเมตร 2.45 เซนติเมตร 2.15 เซนติเมตร
ราคา 2 บาท (กึ่งตำลึง) 30.30 กรัม  1.75 เซนติเมตร 1.95 เซนติเมตร 1.65 เซนติเมตร
ราคา 1 บาท 15.20 กรัม  1.45 เซนติเมตร 1.50 เซนติเมตร 1.40 เซนติเมตร
ราคา 2 สลึง (กึ่งบาท)  7.60 กรัม  1.10 เซนติเมตร 1.15 เซนติเมตร 1.05 เซนติเมตร
ราคาสลึง 3.70 กรัม 0.90 เซนติเมตร 0.90 เซนติเมตร 0.80 เซนติเมตร
ราคาเฟื้อง 1.98 กรัม 0.65 เซนติเมตร 0.70 เซนติเมตร 0.65 เซนติเมตร
ราคากึ่งเฟื้อง 1.01 กรัม 0.60 เซนติเมตร 0.70 เซนติเมตร 0.55 เซนติเมตร
ราคา 2 ไพ 1.08 กรัม 0.60 เซนติเมตร 0.65 เซนติเมตร 0.50 เซนติเมตร
ราคาไพ 0.48 กรัม 0.40 เซนติเมตร 0.50 เซนติเมตร 0.40 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 4 บาท (ตำลึง) 350,000 บาท
ราคา 2 บาท (กึ่งตำลึง) 250,000 บาท
ราคา 1 บาท     5,000 บาท
ราคา 2 สลึง (กึ่งบาท)   20,000 บาท
ราคาสลึง   20,000 บาท
ราคาเฟื้อง   20,000 บาท
ราคากึ่งเฟื้อง   20,000 บาท
ราคา 2 ไพ     2,500 บาท
ราคาไพ   20,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 25 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

22 กันยายน 2563 | เข้าชม 49122 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม