กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - ครุฑเสี้ยว

พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - ครุฑเสี้ยว

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคา 10 สลึง

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราครุฑเสี้ยว

ด้านบน ตอกประทับตราพระแสงจักร
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

พ.ศ. 2368

หมายเหตุ

ตราพระแสงจักรมี 8 กลีบ เวียนซ้าย ส่วนตราครุฑเสี้ยวมี 4 ลักษณะ คือ

1. ตัวนาคสั้น มือครุฑจับที่ปลายหางนาค

2. ตัวนาคยาว หางนาคยาวเลยมือครุฑขึ้นไป เท้าครุฑเหยียบหัวนาค

3. ตัวนาคยาว หางนาคเลยมือครุฑขึ้นไป หัวนาคอยู่บนเท้าครุฑ

4. ตัวนาคยาวติดต่อกับหางซึ่งยาวเลยมือครุฑขึ้นไป หัวนาคอยู่บนเท้าครุฑ

ผลิตเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกในงานพระเมรุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2368

 

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคา 10 สลึง 34.30 กรัม  1.95 เซนติเมตร 2.05 เซนติเมตร 1.90 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคา 10 สลึง 120,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 25 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

22 กันยายน 2563 | เข้าชม 5683 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม