กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงิน ตราใบมะตูม

พดด้วงเงิน ตราใบมะตูม

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคาสลึง
ราคาไพ

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราใบมะตูม

ด้านบน ไม่ตอกตราประทับ
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

6 พฤษภาคม พ.ศ. 2381

หมายเหตุ

การผลิตพดด้วงอย่างเป็นทางการ มีการตอก 2 ตรา คือ ตราพระแสงจักรและตราใบมะตูม ซึ่งพดด้วงก้อนดังกล่าว มีการตอกประทับตราใบมะตูมอยู่บริเวณด้านหน้าเพียงอย่างเดียว ไม่มีการตอกประทับตราพระแสงจักร ผลิตเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกในงานพระบรมศพกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระราชชนนี

 

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคาสลึง 3.79 กรัม  0.90 เซนติเมตร 0.95 เซนติเมตร 0.80 เซนติเมตร
ราคาไพ 0.51 กรัม  0.45 เซนติเมตร 0.50 เซนติเมตร 0.40 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)  
ราคาสลึง 800 บาท
ราคาไพ 5,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 25 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

22 กันยายน 2563 | เข้าชม 5862 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม