กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - ดอกไม้

พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - ดอกไม้

 

ด้านหน้า

ด้านบน

ด้านข้างและด้านล่าง

ราคาเฟื้อง

ราคา 2 ไพ (กึ่งเฟื้อง)

พดด้วงเงิน ตราดอกไม้

ราคาไพ

 

ลักษณะ เป็นก้อนเกือบกลม
ด้านหน้า

ตอกประทับตราดอกไม้

ด้านบน ตอกประทับตราพระแสงจักร (ราคาไพ ด้านบนไม่ตอกตราประทับ)
ด้านข้าง มีรอยตีเพื่อให้งอเข้าหากัน และด้านล่าง มีรอยย่นของโลหะที่เกิดจากการตีพับงอของด้านข้าง
ปีที่ออกใช้

พ.ศ. 2391

หมายเหตุ

ตราพระแสงจักรมี 6 และ 8 แฉก ส่วนใหญ่ตราดอกไม้มีกรอบล้อม บางก้อนไม่มีกรอบล้อม ผลิตขี้นเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธีฉลองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2391

 

  น้ำหนัก กว้าง ยาว หนา
ราคาเฟื้อง 1.90 กรัม  0.70 เซนติเมตร 0.75 เซนติเมตร 0.65 เซนติเมตร
ราคา 2 ไพ (กึ่งเฟื้อง) 0.85 กรัม  0.50 เซนติเมตร 0.60 เซนติเมตร 0.50 เซนติเมตร
ราคาไพ 1.51 กรัม  0.90 เซนติเมตร 0.95 เซนติเมตร 0.85 เซนติเมตร

 

ราคาประเมิน (บาท)    
พดด้วงเงิน ตราพระแสงจักร - ดอกไม้ ราคาเฟื้อง 1,500 บาท
ราคา 2 ไพ (กึ่งเฟื้อง) 8,000 บาท
พดด้วงเงิน ตราดอกไม้ ราคาไพ 6,000 บาท

 

 

 

 

หมายเหตุ

1. เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีสภาพสมบูรณ์

2. ราคาประเมิน ณ 25 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ 880/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

23 กันยายน 2563 | เข้าชม 4669 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม